©annacarin_isaksson

Intervju med Ida Öhnell om Trollkarlens arvinge

©annacarin_isaksson

©annacarin_isaksson

Boken Drömverk är Fantastikhjälpens pilotprojekt och intäkterna skänker vi till Läkare utan gränser. Även om vi är flera som jobbar idéellt i projektet kan vi inte undvika kostnader för tryckning av boken, reklam mm. För att täcka dessa finns olika alternativ och vi kikar främst närmare på att skaffa sponsorer, men även crowdfunding via Kickstarter är ett intressant alternativ. Att finanisera en bok med Kickstarter är ett relativt nytt fenomen i Sverige och en av dem som har lyckats, kanske rentav den första (?), är Ida Öhnell som framgångsrikt kört sin kampanj för boken Trollkarlens arvinge. Continue Reading