fantasy-3299901_1280

Huvudbryderier

I beskrivningen av initiativet Fantastikhjälpen skriver jag att det inte är politiskt. Jag står för detta. Idag har vi ett partipolitiskt splittrat Sverige där många olika röster säger sig representera folket. Alla pratar politik, vilket egentligen är positivt, men problemet är att alla pratar men få lyssnar. Vi är helt enkelt för arga och arga människor får tunnelseende. Och vi har strömningar åt både kommunism och fascism. Den enda –ism jag kan tänka mig att förknippas med är humanism. En vän sa att allt är politik och det är kanske sant, men vi måste kunna ägna oss åt välgörande aktiviteter utan att det ska dras politiska poäng på det.

Jag är i grund och botten filantrop och vill tro på en framtid där vi kan vända på den högervåg som sveper över västvärlden. Vi ska hjälpa varandra för att det är den enda rätta saken att göra och vi ska lyfta blicken och förbereda oss på de svårigheter som vi själva har lagt grunden för. Den här planeten räcker åt oss alla men för det krävs samarbete, inte isolation. Ensam är inte stark.

Fantastikhjälpen är alltså inte avsett att vara politiskt. Vi kommer på sikt att samla in pengar till både nationella och globala ändamål för att bekämpa sjukdomar, hungersnöd och miljöförstöring mm. Vi vill hjälpa barn för att det är det enda rätta att göra, oavsett var barnet kommer ifrån. Vi vill genom riktade insamlingar belysa ett aktuellt ämne och samla in pengar till detta ändamål, med barnens bästa för ögonen. Om detta är politik är det ett tecken på att samhället inte mår så bra. Barn har ingen politisk agenda och det har inte vi heller. Så oavsett om du tycker att hjälp utförs bäst på plats eller att vi ska ha öppna gränser hoppas jag att du vill stötta Fantastikhjälpen. För att barnen är vår och planetens framtid.

/Marcus

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *